Gården

Idag består Hattedalen Gård av fyra stycken gårdar och ett naturområde som varit förvärvade under ett antal år,

Hattedalen gård började ta sin form 2002, stamfastigheten köptes redan 1989 och det är där vi bor idag och har gjort sedan vi köpte denHatten. Idag är gården på ca 218 ha, varav största delen är skogsmark.
Sett till de olika gårdarna så har naturligtvis var och en sin egen historia.

Lilla Hattedalen

Den här gården har legat i en annan socken jämfört med de tre andra och det är nog den som går att härleda längst tillbaka i tiden.
Gården finns omnämnd redan i början av 1600-talet.

Stora Hattedalen, Husestaden och Hattedalen

Fram till laga skifte låg dessa tre gårdar i en byformation vilket än i dag kan skönjas. I början av 1900-talet flyttades dessa tre gårdar ut till där de ligger idag.

Naturområdet Synnebol

Det senaste tillskottet till gården är ett naturbetesområde som innehåller både biotopskydd och naturskyddsområde. Där går en del av våra djur till stor del på sommaren och betar.Nytt-bete