Torp

På gården finns det en mängd torp och backstugor. De har alla på något vis tillhört/lytt under Stora Hattedalen, Husestaden eller Hattedalen. I dagsläget så vad vi vet så har det inte funnits några sådana lämningar på Lilla Hattedalen.

Naturskyddsområdet och ytterligare ett område i anslutning till det var två stycken torp som låg under gården Synnebol.

Här är några av de torp och backstugor so vi har på på gården det kommer att fyllas på både med information o de olika ställena men också med fler ställen.

Gröna Sik

Kalfhagen

Lunden

Kransemaden

”Anders i Maa” (Maden)