Highland Cattle

På gården finns det sedan 2002 en besättning Highland Cattle. Djuren köptes för att vi skulle kunna hålla markerna öppna i närheten av våra hus.KalvarNu går det ett trettiotal djur, blandning av stort och halvsmått, på gården. Dessa suveräna djur hjälper oss att hålla våra marker öppna. De går i hagar, de går på skogsbete och de går på en blandning av både hagar, ängar och skog. De hjälper oss också att hålla naturskyddsområdet öppet så att det ska kunna bevaras till eftervärlden. Vilket de gör med den ära, finns nog ingenting som de inte äter. De första djuren köpte vi 2002 från Labacka Gård, Kungsbacka. Utav dem finns en ko fortfarande kvar så många av de djur vi har idag stammar från henne.

Pa vag till nytt bete